Solceller og muligheter

Bakken har sin utdanning fra NTNU og UCSB og erfaring fra Multiconsult, Siemens, Eidsiva, Elmera Group og Fjordkraft.

Solceller blir mer og mer vanlig og fra 2030 skal alle nye bygg være 0-utslipp. Fra 2027 er det krav om solceller på alle offentlige bygg, noe som vil føre til store endringer for alle som jobber i bransjen. Forventelig vil også TEK17 forskriften bli endret.

En solcelle er en liten, eller stor, anretning som samler sollys og omdanner dette til elektrisk energi. Denne energien kan brukes direkte i et elektrisk apparat, lagres i batterier eller transporteres via overføringsnettet.

Det grønne skiftet, kanskje sammen med strømprisene, har gjort solceller mer populært. Tidligere så man gjerne at det var teknofile som investerte i solceller, mens det i dag er mer bevisste kunder, økt konkurranse og reduserte priser på solceller som beskriver markedssituasjonen.  

Prisene på solceller har blitt ca. 40 % billigere enn for to år siden. Det er en teknologi som gjør at strøm blir mer lønnsomt for de aller fleste i tillegg til at nettleien også er på vei opp. Slik prisene er i dag vil 1/3 av strømutgiftene dekkes av solen. Etter ca. 10 år vil investeringen være nedbetalt og du har tilnærmet gratis strøm de 20 neste årene. Enn så lenge gir Enova støtte, men støttebeløpet vil komme til å bli redusert med tiden.   

Solceller kan enkelt monteres på alle typer hus og bygg. Takmontering ser vi stadig oftere og montering på store veggflater. Med nye forskrifter vil også fasader kles med solceller. Et solcelletak er relativt vedlikeholdsfritt og designet for å holde i over 30 år. Det krever lite vedlikehold ettersom det er selvrensende. Selv snøen kan med fordel bli liggende ettersom energiproduksjon vinterstid er så lav.

Vi fikk også en kjapp innføring i jordenergi. Her er det flere varianter; luft-luft, væske-væske, luft-væske og væske-luft. Hva som lønner seg avhenger litt av hvor og hva man skal ha varme i. Anbefalingen var væske-væske, men også den dyreste løsningen.


 
Årsmøte og presidentbytte

25. juni 2024

Årsmøte og presidentbytte

Så var vi der igjen. Atter en påminnelse om at et år går veldig fort. Ja, det er juni, men det er Rotaryåret vi her snakker om. Tirsdag hadde Hamar vest Rotaryklubb årsmøte og presidentbytte.

Integrering i barnefotball

18. juni 2024

Integrering i barnefotball

Storhamar Fotball har som mål at økonomiske begrensninger ikke skal hindre noen fra å delta i klubbens aktiviteter. Gjennom samarbeid med lokale bedrifter og stiftelser har klubben etablert Storhamarfondet.

Home-Start Familiekontakten

11. juni 2024

Home-Start Familiekontakten

Juni måned er fellesskapsmåned i Rotary-årshjulet. For å markere dette på en god måte fikk vi Margit Nordstoga og Linda Soløst fra Home-Start Familiekontakten i Hamar kommune til å ta turen til oss for å sette oss inn i hva dette innebærer.

Mammut og menneske

21. mai 2024

Mammut og menneske

Hamar vest Rotaryklubb har mange interessante foredrag og besøk i løpet av året. Tirsdag 21. mai var vi på besøk hos Ole Nashoug. Han er geolog og kanskje den eneste i landet med egen mammut! Denne står godt i Mammuthuset hans oppe i Vangsåsen.

Dronning Sonjas skolepris 2023

14. mai 2024

Dronning Sonjas skolepris 2023

Dronning Sonjas skolepris ble i 2023 tildelt Storhamar videregående skole. Prisen mottok de for deres arbeid med inkludering og likeverd. Hjørdis Bjølseth og Åse Rogstadkjærnet var stolte over at skolen fikk prisen.

Rotary som karrierevei

7. mai 2024

Rotary som karrierevei

Hver tirsdag møter vi trofast opp for å la oss inspirere eller lære noe nytt av kveldens foredragsholder. På møtet den 5. mai fikk vi innblikk i Anja Stokke sin spennende Rotary-reise og hennes planer videre. Anja var ansatt ved Rotary i Zurich i Sveits.

En hedersmann er gått bort

17. april 2024

En hedersmann er gått bort

Anders Greve-Løvberg døde 10.april 2024. Han har vært et meget aktivt medlem i klubben vår i nesten 50 år. Han var klubbens president i 1989-90 og Distriktsguvernør i 2001-2002.

Virksomheten på Heggvin

16. april 2024

Virksomheten på Heggvin

Grethe Olsbye, administrerende direktør i Sirkula er en gjenganger å regne hos oss. Og det er jo ikke så rart. Hun leder en bedrift som er gode på innovasjon, noe som genererer stoff til interessante foredrag.

Solceller og muligheter

9. april 2024

Solceller og muligheter

Til kveldens møte var Magnus Bakken fra Fjordkraft Bedrift invitert for å snakke om solceller. Hans foredrag faller også godt innenfor kategorien «godt og interessant», noe klubben virkelig er god på!

Hvordan håndtere flom og skred?

2. april 2024

Hvordan håndtere flom og skred?

Stadig oftere blir vi rammet av naturkatastrofer. Som oftest er det den globale oppvarmingen som får skylden. Hvordan oppstår disse katastrofene og hva kan vi gjøre? Toril Hofshagen, spesialrådgiver i NVE, holdt et interessant og lærerikt foredrag for oss
Møteinformasjon

Møtested: Storhamarstuene Domkirkeodden
Adresse: Strandvegen 100
Postnummer: 2315
Sted: Hamar
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:15
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022


President 2024-2025

Inger Johanne Reiestad Hansen
Reiestad.Hansen@campbellco.no

Sekretær

Anne Grete Melby
Mob. 959 29 986

anne-grete@melby.be


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
Hamar Vest Rotary