I løpet av det siste året har signalene fra og mellom klubbene i distriktet vært entydige på at mange klubber ønsker seg samarbeidende klubber når det skal søkes om midler til små og store prosjekt. Og det er helt i tråd med hva TRF-komiteen ønsker. Slik er det både fordi mange klubber er små eller ikke lenger har ressurser til å drive prosjekt men samtidig har et sterkt ønske om å bidra. Mange av de pågående prosjekt er dessuten i ferd med å bli avsluttet. 

Vi ser også at mange har vært delaktige i langsiktige prosjekt på siden av TRF. Vi ønsker å ta disse inn i varmen og se hva vi kan bidra med.

Målsetting for inneværende år (2018/19)

DISTRICT GRANT(DG) 

5 lokale – det vil si prosjekt i Norge i vårt distrikt

3 globale – det vil si i et annet land

GLOBAL GRANT(GG)
1 nytt i nytt område
3 videreføringer av eksisterende

Strategi

For å nå målet vil vi prøve å lokke med følgende beløp og krav:
NB! Beløp kan og vil måtte justeres avhengig av hvor mange og hvor store søknadene er. 

DG – Lokale prosjekt: Tilskudd på inntil NOK 15.000,-
Lokal finansiering på minimum 20 %  av tilskuddet som det søkes på.
Aktivitet som profilerer Rotary og kan bidra til flere medlemmer

DG – Globalt(utenlandsk) prosjekt på inntil NOK 40.000,-
Samlet lokal finansiering på minimum 25 %  av tilskuddet som det søkes på.

GG – 1 nytt prosjekt i nytt område – Tilskudd på inntil NOK 100.000,-
Et sterkt ønske om deltagende naboklubber
Samlet tilskudd fra deltagende klubber der målsettingen er 30 % av tilskuddet som det søkes på.

GG – Videreføring av levert eller eksisterende prosjekt- tilskudd på inntil NOK 120.000,-
Samlet tilskudd fra deltagende klubber der målsettingen er 30 % av tilskuddet som det søkes på.

NYHET - EKSTRA KURS 
Tema : «Vi vil søke og starte et prosjekt»
Varighet: 5 timer ++
Målgruppe: TRF ansvarlig eller andre som vil lære mer om TRF-arbeid i praksis

STED/TID
Møre og Romsdal
6 eller 7. desember fra kl. 17.00 Molde 
(lokasjon kommer senere)
8. desember fra kl. 14.00 Søre Sunnmøre (lokasjon kommer senere)
9. desember fra kl. 14.00 Ålesundsområdet(lokasjon kommer senere)

Hedmark/Oppland(Hamar/Elverum og Gjøvik)
Ikke avklart tidspunkt

TEMA: Vi skal se på hvordan vi kan søke med referanser til eksisterende prosjekt(både GG og DG)

TA MED: Egen PC

Send en epost til trf@2305.no med navn, epost og telefon-nummer til deltakere eller benytt denne linken: 
Møteinformasjon

Møtested: Storhamarstuene Domkirkeodden
Adresse: Strandvegen 100
Postnummer: 2315
Sted: Hamar
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:15
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022


President 2024-2025

Inger Johanne Reiestad Hansen
Reiestad.Hansen@campbellco.no

Sekretær

Anne Grete Melby
Mob. 959 29 986

anne-grete@melby.be


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
Hamar Vest Rotary