KLUBBEN / OM KLUBBEN

Google
Kartdata ©2022
Kartdata ©2022

           om klubben

DET SKJEDDE I DE DAGER – -                -

Det er høsten 1969 og våren 1970 vi tenker på.
Den nye Rotaryklubben i Hamar hadde lagt fødselsperioden bak seg og fant gradvis sin form og sin image. Arne Kirkeby fra Hamar Rotaryklubb må sies å ha gjort et godt forarbeide til den nye klubbdannelsen ut fra sitt lokale kjennskap til ulike yrker og sin
solide forankring i Hamar-samfunnet. Dette skulle komme til å få betydning for den
interne kontakten og tonen i klubben fremover. Via de ukentlige samvær og jevnlige EGOforedrag kom de nye rotarianere stadig nærmere inn på hverandre.
Det geografiske rekrutteringsområde hadde en viss betydning innen Rotary på den tiden. Hamar Vests sektor lå vest for Stortorget i Hamar og med en grenselinje som fulgte videre opp gjennom Furnesveien helt til Nydal før den skar over mot Mjøsa nord for Furnes kirke. Det innebar 3 ansette gardbrukere fra Furnes (jordbruk/skogbruk/pelsdyroppdrett) blant de 23 medlemmene klubben hadde på charterdatoen. (Grenselinjene ble opphevet i 1996 etter overenskomst mellom Hamar RK, Hamar Vest RK og distrikt 2300.)
Det var en staselig klubb som presenterte seg den siste maidagen 1970 antrukket i smoking og med damene i tilsvarende finstas. Presidenten i Hamar RK, Oddmund Strugstad,
ønsket den nystartede klubben lykke til.
Vår klubbs første president, Kjell Schibsted Knutsen, skulle komme til å bety mye både
for tone, atmosfære og arbeidsprogram i den nye klubben. Klubbens suverenitet innenfor
sitt virkeområde – et viktig Rotaryprinsipp – ble et nøye understreket moment fra første
dag.
Gjennom flere år startet klubbmøtene alltid med referat fra forrige møte fremført via
turordning blant medlemmene. Dette utviklet etter hvert en ekspertise der referatet tilslutt
minst lå på nivå med foredragsholderens utgangsmanus.
Salongene i Astoria Hotell og senere i Victoria Hotell, tjente som klubblokale de første
årene før klubben fikk innpass i DNC’s nyinnredede møtelokaler i Strandgaten. Flyttingen
til Storhamarstuene på Domkirkeodden skjedde i 1998-1999.
Yrkesvalg og yrkesopplæring var et vesentlig tema for klubben i de første årene. Kontakt
ble opprettet med ungdomsskolene i Hamr, og i tur og orden rykket medlemmer ut med
nyttig informasjon om sine arbeidsområder, forhåpentlig til nytte både for elever og lærere.
Etter hvert ble klubben av 1970 et garvet Rotary-forum som markerte seg fra tirsdag til
tirsdag, fra Rotary-år til Rotary-år med skiftende presidenter i fronten, og solide og ikke
minst kunnskapsrike støttespillere på komitéplanet.
I Hamar Vest Rotaryklubb har det alltid vært en fri talerstol og høyt under taket!
Tor Fuglseth.

Hente dokument her


FadderveiledningMøteinformasjon

Møtested: Storhamarstuene Domkirkeodden
Adresse: Strandvegen 100
Postnummer: 2315
Sted: Hamar
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:15
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022


President 2024-2025

Inger Johanne Reiestad Hansen
Reiestad.Hansen@campbellco.no

Sekretær

Anne Grete Melby
Mob. 959 29 986

anne-grete@melby.be


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
Hamar Vest Rotary