KLUBBEN / VEDTEKTER

Vårt motto er "Verdt et medlemskap", men formelle regler og vedtekter hører med til en klubb som har holdt det gående siden 1970. Når dere leser dette, husk at klubben vår er liberal på flere områder og har som målsetting at vi skal trives sammen, ha gode foredrag og nyttige prosjekter.

Våre vedtekter (pr. 02.2022)

Fadderordning

Lovrådet har gitt ut nye retningslinjer som berører hvordan klubber kan drives


Møteinformasjon

Møtested: Storhamarstuene Domkirkeodden
Adresse: Strandvegen 100
Postnummer: 2315
Sted: Hamar
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:15
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv


President 2022-2023

Inger Fjelstad
Mob: 98436402
ingerfjelstad@hotmail.com

Sekretær

Anne Marie Stenmark
Mob. 95083116
amstenmark@gmail.com

rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
Hamar Vest Rotary