"De kaller os sværmere"

Tirsdag 6. desember arrangerte Hamar Vest Rotaryklubb åpent møte i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Tidligere rektor ved Nansenskolen, Inge Eidsvåg var kveldens foredragsholder. 

Han har skrevet 14 bøker og er i gang med den 15. I 2017 mottok han Kongens fortjenestmedalje.

 

Eidsvåg er en dyktig forteller. De ca. 45 tilhørere satt musestille i dyp konsentrasjon og hørte på dagens tema som var: "De kaller os sværmere: Fridtjof Nansens visjon om en verden uten krig" 

 

Eidsvåg valgte å fortelle om humanisten Nansen og hans syn på krig og fred, som førte til at han fikk Nobels Fredspris i 1922 for sin internasjonale innsats for flyktninger etter 1. verdenskrig. 

 

Nansen berørte mennesker rundt seg, han ble lyttet til og var en nasjonal og internasjonal helt i levende live. Han ble født i 1861 i Asker og døde i 1930 på Lysaker av hjertesvikt. Han var århundrets nordmann. 

 

Nansen engasjerte seg stort i å organisere Nansenhjelpen som var hjemsendelse av 450 000 krigsfanger etter 1. verdenskrig. I 1920 ble Nansen Folkeforbundets første Høgkommissær for flyktninger. Den stillingen benyttet han til å opprette Nansenpasset. 450 000 rettsløse flyktninger fikk passet. 54 land godkjente passet og dermed kunne flyktningene reise fritt i disse landene. 

 

Det var hungerskatastrofe i Sovjet som en følge av 1. verdenskrig. Nansen engasjerte seg hardt for å hjelpe de sultende. Nansen hadde Vidkun Quisling som assistent i Sovjet et par år. De jobbet tett sammen med Nansenhjelpen. Quisling var offiser i Den norske hær og kunne russisk, så han ble brukt som tolk. Nansen var på den tiden lite hjemme og hans kone Sigrun Munthe kaller mannen sin en " idiotisk barmhjertig samaritan" og mange mente at han heller burde gjøre en innsats for trengende i Norge. 

 

Med Fredsprisen fikk han 122 000 kroner og brukte halvparten til å bygge et mønsterbruk i Ukraina. Han er folkehelt i Armenia etter at han engasjerte seg i folkemordet på armenere i 1920 ved å skaffe hjelp til armenske flyktninger.

Flere gutter i Armenia og Bulgaria fikk på denne tiden Nansen til fornavn. I Yerevan er det en statue til minne om Nansen. Nansen hadde et glødende engasjement for godhet i verden. Han fikk fem barn, ett døde tidlig og han har etterkommere i live. 

 

Eidsvåg stilte spørsmålet: Hva med Nansen dersom han hadde levd i dag? Hva ville han ha engasjert seg i? Eidsvåg meder at han ville ha brydd seg, han førte en livslang kamp mot avmakt. 
Nansensitat:" Det vanskelige er det som kan gjøres med en gang -- det umulige tar bare litt lenger tid." 


 
Digital matrikkel

14. mars 2023

Digital matrikkel

Klubbens medlemmer har i flere år etterspurt en matrikkel «slik vi hadde før». Bestillingen har vært like enkel som den har bydd på utfordringer. I Rotary medlemsnett er det riktignok en matrikkel, men den blir litt kronglete å komme frem til.

Hva er fremtidsfullmakt

7. mars 2023

Hva er fremtidsfullmakt

Vi har for vane å ha mange gode foredrag i vår klubb. Kveldens foredrag var intet unntak da advokat Marit Brodal fra Sparebank 1 Østlandet snakket om fremtidsfullmakt. Hvor lenge vi er i stand til å ta vare på oss selv er et åpent spørsmål.

Byutvikling i Hamar

21. februar 2023

Byutvikling i Hamar

Kveldens foredrag var det Christian «Bobby» Vold som sto for. Bobby tok oss med på en interessant reise i sine prosjekter, Victoria kvartalet og Matkvartalet.

Beredskap i Hamar kommune

14. februar 2023

Beredskap i Hamar kommune

Tirsdagens foredrag var ved beredskapskoordinator i Hamar kommune, Hans-Erik Gaare. Da han begynte i sin stilling «friskmeldte» kommunen seg fra korona. Man antok da at arbeidsdagen ville normalisere seg.

Gammel Nok

7. februar 2023

Gammel Nok

Gammel Nok
7. februar hadde vi besøk av Tom Zachariassen. Han er tidligere lærer og rektor ved Ajer Ungdomsskole gjennom 25 år.

Oppdrag Mjøsa

24. januar 2023

Oppdrag Mjøsa

For mange av oss i Innlandet er Mjøsa viktig. Vi ser på Mjøsa som «hjemmet» til Skibladner og vårt drikkevann. Det er nok flere av oss som tok sine første svømmetak eller fikk sin første fisk der.

Bodil Andersen - egoforedrag

17. januar 2023

Bodil Andersen - egoforedrag

Bodil er at av klubbens nyere medlemmer. Hun er oppvokst på Vang, men flyttet til Hamar da hun skulle begynne på skolen. Bodil var innom kokkeyrket på restaurant Paletten i Hamar mens hun studerte til å bli regnskapsfører.

Brukollapsen på Tretten

10. januar 2023

Brukollapsen på Tretten

15. august 2022 skjedde det utenkelige. Fagverksbrua over Logen ved Tretten kollapset. En bil og en lastebil var på brua. Arne Fredheim, leder av vegseksjonen i Innlandet fylkeskommune fikk plutselig noen arbeidsdager preget av dramatikk.

Midlertidige lokaler

10. januar 2023

Midlertidige lokaler

Minner om midlertidige lokaler i perioden januar - mars p.g.a. byggearbeider på domkirkeodden.
Vi sees på Naturens hus, Aluveien 42

"De kaller os sværmere"

6. desember 2022

"De kaller os sværmere"

Tirsdag 6. desember arrangerte Hamar Vest Rotaryklubb åpent møte i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Tidligere rektor ved Nansenskolen, Inge Eidsvåg var kveldens foredragsholder.


Møteinformasjon

Møtested: Storhamarstuene Domkirkeodden
Adresse: Strandvegen 100
Postnummer: 2315
Sted: Hamar
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:15
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv


President 2022-2023

Inger Fjelstad
Mob: 98436402
ingerfjelstad@hotmail.com

Sekretær

Anne Marie Stenmark
Mob. 95083116
amstenmark@gmail.com

rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
Hamar Vest Rotary