"De kaller os sværmere"

Tirsdag 6. desember arrangerte Hamar Vest Rotaryklubb åpent møte i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Tidligere rektor ved Nansenskolen, Inge Eidsvåg var kveldens foredragsholder. 

Han har skrevet 14 bøker og er i gang med den 15. I 2017 mottok han Kongens fortjenestmedalje.

 

Eidsvåg er en dyktig forteller. De ca. 45 tilhørere satt musestille i dyp konsentrasjon og hørte på dagens tema som var: "De kaller os sværmere: Fridtjof Nansens visjon om en verden uten krig" 

 

Eidsvåg valgte å fortelle om humanisten Nansen og hans syn på krig og fred, som førte til at han fikk Nobels Fredspris i 1922 for sin internasjonale innsats for flyktninger etter 1. verdenskrig. 

 

Nansen berørte mennesker rundt seg, han ble lyttet til og var en nasjonal og internasjonal helt i levende live. Han ble født i 1861 i Asker og døde i 1930 på Lysaker av hjertesvikt. Han var århundrets nordmann. 

 

Nansen engasjerte seg stort i å organisere Nansenhjelpen som var hjemsendelse av 450 000 krigsfanger etter 1. verdenskrig. I 1920 ble Nansen Folkeforbundets første Høgkommissær for flyktninger. Den stillingen benyttet han til å opprette Nansenpasset. 450 000 rettsløse flyktninger fikk passet. 54 land godkjente passet og dermed kunne flyktningene reise fritt i disse landene. 

 

Det var hungerskatastrofe i Sovjet som en følge av 1. verdenskrig. Nansen engasjerte seg hardt for å hjelpe de sultende. Nansen hadde Vidkun Quisling som assistent i Sovjet et par år. De jobbet tett sammen med Nansenhjelpen. Quisling var offiser i Den norske hær og kunne russisk, så han ble brukt som tolk. Nansen var på den tiden lite hjemme og hans kone Sigrun Munthe kaller mannen sin en " idiotisk barmhjertig samaritan" og mange mente at han heller burde gjøre en innsats for trengende i Norge. 

 

Med Fredsprisen fikk han 122 000 kroner og brukte halvparten til å bygge et mønsterbruk i Ukraina. Han er folkehelt i Armenia etter at han engasjerte seg i folkemordet på armenere i 1920 ved å skaffe hjelp til armenske flyktninger.

Flere gutter i Armenia og Bulgaria fikk på denne tiden Nansen til fornavn. I Yerevan er det en statue til minne om Nansen. Nansen hadde et glødende engasjement for godhet i verden. Han fikk fem barn, ett døde tidlig og han har etterkommere i live. 

 

Eidsvåg stilte spørsmålet: Hva med Nansen dersom han hadde levd i dag? Hva ville han ha engasjert seg i? Eidsvåg meder at han ville ha brydd seg, han førte en livslang kamp mot avmakt. 
Nansensitat:" Det vanskelige er det som kan gjøres med en gang -- det umulige tar bare litt lenger tid." 


 
En hedersmann er gått bort

17. april 2024

En hedersmann er gått bort

Anders Greve-Løvberg døde 10.april 2024. Han har vært et meget aktivt medlem i klubben vår i nesten 50 år. Han var klubbens president i 1989-90 og Distriktsguvernør i 2001-2002.

Virksomheten på Heggvin

16. april 2024

Virksomheten på Heggvin

Grethe Olsbye, administrerende direktør i Sirkula er en gjenganger å regne hos oss. Og det er jo ikke så rart. Hun leder en bedrift som er gode på innovasjon, noe som genererer stoff til interessante foredrag.

Solceller og muligheter

9. april 2024

Solceller og muligheter

Til kveldens møte var Magnus Bakken fra Fjordkraft Bedrift invitert for å snakke om solceller. Hans foredrag faller også godt innenfor kategorien «godt og interessant», noe klubben virkelig er god på!

Hvordan håndtere flom og skred?

2. april 2024

Hvordan håndtere flom og skred?

Stadig oftere blir vi rammet av naturkatastrofer. Som oftest er det den globale oppvarmingen som får skylden. Hvordan oppstår disse katastrofene og hva kan vi gjøre? Toril Hofshagen, spesialrådgiver i NVE, holdt et interessant og lærerikt foredrag for oss

KI – store muligheter

5. mars 2024

KI – store muligheter

Tirsdagens møte var ekte nok, selv om temaet var kunstig intelligens, KI.
Oscar hadde fått «Anna» til å introdusere seg. Naturlig nok var Anna kunstig, men så naturlig ut.

Hvordan skal vi forstå Russland?

13. februar 2024

Hvordan skal vi forstå Russland?

Tirsdag kveld arrangerte Hamar vest Rotary et InterCity-møte sammen med Høgskolen Innlandet, Campus Hamar. Professor Sven G. Holtsmark kom for å snakke om hvordan vi skal forstå Russland.

Fake News og presseetikk

6. februar 2024

Fake News og presseetikk

Overskriften inviterer til å skrive hva som helst, men dette er fakta: Tirsdagens møte var viet Fake News og presseetikk. For å snakke om dette var Rolf Øvrum invitert. Han var i alle fall rett mann til tema.

Hvordan skal vi forstå Russland?

5. februar 2024

Hvordan skal vi forstå Russland?

13. februar inviterer vi til Intercitymøte hvor professor Sven G. Holtsmark kommer og vil foredra om temaet: Hvordan skal vi forstå Russland?

Refleksjoner fra NAV

16. januar 2024

Refleksjoner fra NAV

At NAV har mange oppgaver er sikkert. Vi hadde tidlig i oktober besøk av NAV-direktør Bjørn Lien. Han hadde så mye på hjertet at vi måtte invitere han en gang til. Og det gikk jo fint.

Politiets arbeid med gjengkriminalitet

9. januar 2024

Politiets arbeid med gjengkriminalitet

Leder felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning hos Politiet i Innlandet, Rune Otterstad, holdt et meget interessant og engasjerende foredrag. Dette temaet kan det sikkert bli en oppfølger til.
Møteinformasjon

Møtested: Storhamarstuene Domkirkeodden
Adresse: Strandvegen 100
Postnummer: 2315
Sted: Hamar
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:15
Møtespråk: no

Place content here

Klubbens møter denne måneden

Klimautfordringer

2024-04-23 18:15 - 19:30

Kameratskapsaften

2024-04-30 18:15 - 21:30

Møtearkiv fra
før August 2022


President 2023-2024


Arne Fredheim
Mob: 46846480
fredheimarne@hotmail.com
Sekretær

Anne Grete Melby
Mob. 959 29 986

anne-grete@melby.be


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
Hamar Vest Rotary