Depresjon og depresjonsbehandling hos eldre

Folstad startet foredraget med å orientere om hvilke symptomer som kjennetegner en depresjon til forskjell fra naturlige variasjoner i et hvert menneskes følelsesregister.

Det å ha en depresjon er en alvorlig sykdom og skal behandles. Depresjon kan ramme i alle aldersgrupper.

Folstad deler depresjon inn i mild, moderat og alvorlig depresjon. Når det gjelder behandling så er miljøtiltak viktig å forsøke. Miljøtiltakene kan være frisk luft, gå tur, nok søvn og mat, sosial kontakt og lysbehandling. Hvis ikke miljøtiltakene virker må man forsøke medisiner.


Ved alvorlig depresjon bør man legges inn på sykehus. Ved alderspsykiatrisk avdeling har man nå tatt i bruk likestrømsbehandling på deprimerte pasienter. Pasienten får en hette på hode som gir strøm. Pasienten har hetten på seg en halvtimes tid, fire dager i uken. Denne behandlingen ser ut til å være gunstig og gir ingen bivirkninger.


Så langt er dette tilbudet bare i bruk i spesialisthelsetjenesten. Steen Folstad mener at dette tilbudet etterhvert bør tas i bruk hos fastleger og i kommunen.


På Alderspsykiatrisk avdeling brukes ECT mye, det har en formidabel effekt på alvorlig deprimerte. ECT utføres på Hamar sykehus. Pasienten får anestesi og muskelavslappende medisinering før det settes strøm gjennom elektroder festet til hode.


Strømmen utløser kramper. Man vet ikke helt hvorfor dette er så virkningsfullt. Det er lite bivirkninger med denne behandlingen også, man kan imidlertid oppleve kortvarig reduksjon av hukommelse. Pasientene får ofte en serie på 7- 10 behandlinger.

Den nyeste behandlingen som er tatt i bruk ved Alderspsykiatrisk avdeling er behandling med medikamentet Ketamin. Det er opprinnelig et anestesimedikament som settes intravenøst. Pasientene opplever rask bedring. Det er få sykehus i landet som har tatt i bruk denne behandlingen og det må derfor søkes om tillatelse for hver pasient som skal behandles.


Vi takker Folstad for et interessant og opplysende foredrag.

Ref. Wenche


 
En hedersmann er gått bort

17. april 2024

En hedersmann er gått bort

Anders Greve-Løvberg døde 10.april 2024. Han har vært et meget aktivt medlem i klubben vår i nesten 50 år. Han var klubbens president i 1989-90 og Distriktsguvernør i 2001-2002.

Virksomheten på Heggvin

16. april 2024

Virksomheten på Heggvin

Grethe Olsbye, administrerende direktør i Sirkula er en gjenganger å regne hos oss. Og det er jo ikke så rart. Hun leder en bedrift som er gode på innovasjon, noe som genererer stoff til interessante foredrag.

Solceller og muligheter

9. april 2024

Solceller og muligheter

Til kveldens møte var Magnus Bakken fra Fjordkraft Bedrift invitert for å snakke om solceller. Hans foredrag faller også godt innenfor kategorien «godt og interessant», noe klubben virkelig er god på!

Hvordan håndtere flom og skred?

2. april 2024

Hvordan håndtere flom og skred?

Stadig oftere blir vi rammet av naturkatastrofer. Som oftest er det den globale oppvarmingen som får skylden. Hvordan oppstår disse katastrofene og hva kan vi gjøre? Toril Hofshagen, spesialrådgiver i NVE, holdt et interessant og lærerikt foredrag for oss

KI – store muligheter

5. mars 2024

KI – store muligheter

Tirsdagens møte var ekte nok, selv om temaet var kunstig intelligens, KI.
Oscar hadde fått «Anna» til å introdusere seg. Naturlig nok var Anna kunstig, men så naturlig ut.

Hvordan skal vi forstå Russland?

13. februar 2024

Hvordan skal vi forstå Russland?

Tirsdag kveld arrangerte Hamar vest Rotary et InterCity-møte sammen med Høgskolen Innlandet, Campus Hamar. Professor Sven G. Holtsmark kom for å snakke om hvordan vi skal forstå Russland.

Fake News og presseetikk

6. februar 2024

Fake News og presseetikk

Overskriften inviterer til å skrive hva som helst, men dette er fakta: Tirsdagens møte var viet Fake News og presseetikk. For å snakke om dette var Rolf Øvrum invitert. Han var i alle fall rett mann til tema.

Hvordan skal vi forstå Russland?

5. februar 2024

Hvordan skal vi forstå Russland?

13. februar inviterer vi til Intercitymøte hvor professor Sven G. Holtsmark kommer og vil foredra om temaet: Hvordan skal vi forstå Russland?

Refleksjoner fra NAV

16. januar 2024

Refleksjoner fra NAV

At NAV har mange oppgaver er sikkert. Vi hadde tidlig i oktober besøk av NAV-direktør Bjørn Lien. Han hadde så mye på hjertet at vi måtte invitere han en gang til. Og det gikk jo fint.

Politiets arbeid med gjengkriminalitet

9. januar 2024

Politiets arbeid med gjengkriminalitet

Leder felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning hos Politiet i Innlandet, Rune Otterstad, holdt et meget interessant og engasjerende foredrag. Dette temaet kan det sikkert bli en oppfølger til.
Møteinformasjon

Møtested: Storhamarstuene Domkirkeodden
Adresse: Strandvegen 100
Postnummer: 2315
Sted: Hamar
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:15
Møtespråk: no

Place content here

Klubbens møter denne måneden

Klimautfordringer

2024-04-23 18:15 - 19:30

Kameratskapsaften

2024-04-30 18:15 - 21:30

Møtearkiv fra
før August 2022


President 2023-2024


Arne Fredheim
Mob: 46846480
fredheimarne@hotmail.com
Sekretær

Anne Grete Melby
Mob. 959 29 986

anne-grete@melby.be


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
Hamar Vest Rotary