Barn og unges psykiske helse etter Corona

I ettertid har mange spurt seg hvordan det har gått med oss, og spesielt hvordan har det gått med barn og unges psykiske helse? Psykologspesialist Espen Sørlie fra BUP Hamar var i den anledning invitert til oss for å si noe om hvordan det sto til.

BUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk er et utrednings- og behandlingstilbud for barn og unge i alderen 0-18 år. De som i all hovedsak blir henvist til BUP er de som enten har påvist eller mistanke om psykiske lidelser.

Det er mange barn og unge som sliter med ett eller annet. I 2018 registrerte BUP ca. 530 henvisninger, noe som hadde økt til ca. 730 i 2022. Dette er en markant økning, men det er også mange årsaker til økningen. Selv om det er mange som har en eller annen psykisk lidelse kan det også være at flere har tatt kontakt under eller etter pandemien, og det kan være at skole, leger, helsesøstre m.m. har blitt flinkere til å være litt i forkant.

Mange av de som kommer til BUP har stort skolefravær. De er enten helt ute, borte enkelte dager eller skulker enkelte fag. Også her er det mange variasjoner på hvorfor det er slik. Noen har kanskje vært syke en periode og synes det er vanskelig å ta igjen de andre elevene. Noen synes enkelte fag er vanskelig og andre føler seg ikke sett eller hørt, eller blir utsatt for mobbing.

Det er ikke barnet alene man må se til. Foreldre kan også ha problemer med egen helse, oppløst ekteskap, være permittert eller ufør. Ofte er det ikke en stor hendelse i et barns liv, men det er like gjerne summen av mange små hendelser som gjør at de unge får klump i magen eller vondt i hodet. En av de største forklaringene er fattigdom, og finner vi nøkkelen til bedre fordeling vil dette ha mye å si for folkehelsen, sa Sørlie.

Under pandemien var det mange som slet med blant annet ensomhet. Barn og unge med f. eks Tourettes eller Asperger-syndrom kom derimot godt ut av denne perioden på grunn av at de fikk en roligere hverdag hvor alt var mer planlagt og strengt.

Corona lærte oss at tydeligere struktur er en vei å gå, så her må skoleverket gjøre en innsats!

Blir man invitert til å holde foredrag som barn og unges psykiske helse etter Corona, forventer man å høre hvor ille det står til. Sørlie beroliget oss med at det som nevnt er mange forklaringer på hvorfor det er økning i antall henvendelser.

BUP er en åpen organisasjon med godt forebyggende samarbeid med alle instanser som har med barn og unge å gjøre.  


 
En hedersmann er gått bort

17. april 2024

En hedersmann er gått bort

Anders Greve-Løvberg døde 10.april 2024. Han har vært et meget aktivt medlem i klubben vår i nesten 50 år. Han var klubbens president i 1989-90 og Distriktsguvernør i 2001-2002.

Virksomheten på Heggvin

16. april 2024

Virksomheten på Heggvin

Grethe Olsbye, administrerende direktør i Sirkula er en gjenganger å regne hos oss. Og det er jo ikke så rart. Hun leder en bedrift som er gode på innovasjon, noe som genererer stoff til interessante foredrag.

Solceller og muligheter

9. april 2024

Solceller og muligheter

Til kveldens møte var Magnus Bakken fra Fjordkraft Bedrift invitert for å snakke om solceller. Hans foredrag faller også godt innenfor kategorien «godt og interessant», noe klubben virkelig er god på!

Hvordan håndtere flom og skred?

2. april 2024

Hvordan håndtere flom og skred?

Stadig oftere blir vi rammet av naturkatastrofer. Som oftest er det den globale oppvarmingen som får skylden. Hvordan oppstår disse katastrofene og hva kan vi gjøre? Toril Hofshagen, spesialrådgiver i NVE, holdt et interessant og lærerikt foredrag for oss

KI – store muligheter

5. mars 2024

KI – store muligheter

Tirsdagens møte var ekte nok, selv om temaet var kunstig intelligens, KI.
Oscar hadde fått «Anna» til å introdusere seg. Naturlig nok var Anna kunstig, men så naturlig ut.

Hvordan skal vi forstå Russland?

13. februar 2024

Hvordan skal vi forstå Russland?

Tirsdag kveld arrangerte Hamar vest Rotary et InterCity-møte sammen med Høgskolen Innlandet, Campus Hamar. Professor Sven G. Holtsmark kom for å snakke om hvordan vi skal forstå Russland.

Fake News og presseetikk

6. februar 2024

Fake News og presseetikk

Overskriften inviterer til å skrive hva som helst, men dette er fakta: Tirsdagens møte var viet Fake News og presseetikk. For å snakke om dette var Rolf Øvrum invitert. Han var i alle fall rett mann til tema.

Hvordan skal vi forstå Russland?

5. februar 2024

Hvordan skal vi forstå Russland?

13. februar inviterer vi til Intercitymøte hvor professor Sven G. Holtsmark kommer og vil foredra om temaet: Hvordan skal vi forstå Russland?

Refleksjoner fra NAV

16. januar 2024

Refleksjoner fra NAV

At NAV har mange oppgaver er sikkert. Vi hadde tidlig i oktober besøk av NAV-direktør Bjørn Lien. Han hadde så mye på hjertet at vi måtte invitere han en gang til. Og det gikk jo fint.

Politiets arbeid med gjengkriminalitet

9. januar 2024

Politiets arbeid med gjengkriminalitet

Leder felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning hos Politiet i Innlandet, Rune Otterstad, holdt et meget interessant og engasjerende foredrag. Dette temaet kan det sikkert bli en oppfølger til.
Møteinformasjon

Møtested: Storhamarstuene Domkirkeodden
Adresse: Strandvegen 100
Postnummer: 2315
Sted: Hamar
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:15
Møtespråk: no

Place content here

Klubbens møter denne måneden

Klimautfordringer

2024-04-23 18:15 - 19:30

Kameratskapsaften

2024-04-30 18:15 - 21:30

Møtearkiv fra
før August 2022


President 2023-2024


Arne Fredheim
Mob: 46846480
fredheimarne@hotmail.com
Sekretær

Anne Grete Melby
Mob. 959 29 986

anne-grete@melby.be


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
Hamar Vest Rotary