Hvordan skal vi forstå Russland?

I den tiden vi er i nå var det kveldens tema tydeligvis noe mange ville høre mer om. Auditoriet på Høgskolen ble så å si fylt til randen, noe vi er svært godt fornøyd med. 

Holtsmark er professor i historie og har fra 1990 vært ansatt ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) ved Forsvarets høgskole. Der har han fylt roller som instituttleder, dekan og seksjonssjef ved Seksjon for internasjonal sikkerhetspolitikk ved IFS. I all hovedsak har han jobbet med sovjetisk, russisk og Østtysk politikk. 

Russland har allerede vært i krig med Ukraina i 10 år, fra da de invaderte Krim 27. februar 2014. – Når en krig bryter ut er det fordi en stats leder ser seg tjent med en krig, fortalte Holtsmark. – Putin har vært forutsigbar i sine gjerninger. At det skulle komme en krig har vi skjønt i lengre tid. Putin har en egen retorikk, og den koden har vi skjønt, fortsatte han.

Opp gjennom historien har Russland angrepet og selv blitt angrepet. Landets historie er bygget på en egen patriotisme og kultur. Basert på historien ble det i 2021 skrevet en artikkel, eller program. I dette ble det skrevet at Ukraina ikke er en egen stat og ukrainere ikke er et folk, og slik sett et land som naturlig hører til Russland i følge Putin. – Ut fra dette ble det åpenbart for oss at Sverige og Finland skulle søke om å bli med i NATO-alliansen, som en forsterkning og forsikring mot øst, sa Holtsmark.

Russisk holdning og retorikk er viktig å se på. Deres retorikk er ikke det samme som å stole på det som blir sagt. Å ta Putin bokstavelig kommer man derfor ingen vei med. Man må se denne retorikken mer som propaganda. – Dersom Putin kommer med et utsagn, vil vi kunne forutsi at han vil ta hevn om han sier han vil ta hevn. Sier han at han skal komme med et fredsforslag, er det grunn til ikke å stole på det, sa Holtsmark. Utsagnene blir i beste fall irrelevant og han ønsker kun å oppnå en effekt, som f.eks. nyttår 2022/23 da Putin erklærte gjensidig våpenhvile, noe russerne da ikke selv overholdt. De gangene Putin snakker om territoriale utvidelser og planer, spå er dette eksempler på at han faktisk kan snakke sant.

Kunne Russlands angrep på Ukraina 24. februar 2022 forutsees? Dette kan man tolke på to måter. Først ved at NATO ville utvide mot øst og med det komme nærmere den russiske grense. Det andre er det russiske narrativet om at Ukraina er russisk. Et ultimatum fra Putin var at NATO skulle trekke seg ut av flere land. Det skjedde ikke og krigen ble et forutsigbart resultat.

Putin trengte også en boost til sin fallende popularitet. En invasjon mot Krim gjorde Putin populær igjen. Senere også, når 30 missiler ble sendt mot Kyiv, så steg populariteten. Den russiske befolkningen tror ikke at barn, unge og kvinner blir drept i krigen. Det er kun fokus på Ukrainske tap. En president som viser mot øker også den russiske patriotismen.

Holtsmark holdt et godt og interessant innlegg om Hvordan vi skal forstå Russland. De vel 100 fremmøtte fikk naturlig nok ikke vite hvordan denne krigen ville ende, men Holtsmark avsluttet med å si at han ikke kunne se at noen demokratisk bevegelse ville vokse frem. Hvis krigen blir langvarig, vil det kanskje bli et nytt land med det han kalte en «Korea-løsning». Det eneste som kan stoppe en slik utvikling er et regimeskifte.


 
Årsmøte og presidentbytte

25. juni 2024

Årsmøte og presidentbytte

Så var vi der igjen. Atter en påminnelse om at et år går veldig fort. Ja, det er juni, men det er Rotaryåret vi her snakker om. Tirsdag hadde Hamar vest Rotaryklubb årsmøte og presidentbytte.

Integrering i barnefotball

18. juni 2024

Integrering i barnefotball

Storhamar Fotball har som mål at økonomiske begrensninger ikke skal hindre noen fra å delta i klubbens aktiviteter. Gjennom samarbeid med lokale bedrifter og stiftelser har klubben etablert Storhamarfondet.

Home-Start Familiekontakten

11. juni 2024

Home-Start Familiekontakten

Juni måned er fellesskapsmåned i Rotary-årshjulet. For å markere dette på en god måte fikk vi Margit Nordstoga og Linda Soløst fra Home-Start Familiekontakten i Hamar kommune til å ta turen til oss for å sette oss inn i hva dette innebærer.

Mammut og menneske

21. mai 2024

Mammut og menneske

Hamar vest Rotaryklubb har mange interessante foredrag og besøk i løpet av året. Tirsdag 21. mai var vi på besøk hos Ole Nashoug. Han er geolog og kanskje den eneste i landet med egen mammut! Denne står godt i Mammuthuset hans oppe i Vangsåsen.

Dronning Sonjas skolepris 2023

14. mai 2024

Dronning Sonjas skolepris 2023

Dronning Sonjas skolepris ble i 2023 tildelt Storhamar videregående skole. Prisen mottok de for deres arbeid med inkludering og likeverd. Hjørdis Bjølseth og Åse Rogstadkjærnet var stolte over at skolen fikk prisen.

Rotary som karrierevei

7. mai 2024

Rotary som karrierevei

Hver tirsdag møter vi trofast opp for å la oss inspirere eller lære noe nytt av kveldens foredragsholder. På møtet den 5. mai fikk vi innblikk i Anja Stokke sin spennende Rotary-reise og hennes planer videre. Anja var ansatt ved Rotary i Zurich i Sveits.

En hedersmann er gått bort

17. april 2024

En hedersmann er gått bort

Anders Greve-Løvberg døde 10.april 2024. Han har vært et meget aktivt medlem i klubben vår i nesten 50 år. Han var klubbens president i 1989-90 og Distriktsguvernør i 2001-2002.

Virksomheten på Heggvin

16. april 2024

Virksomheten på Heggvin

Grethe Olsbye, administrerende direktør i Sirkula er en gjenganger å regne hos oss. Og det er jo ikke så rart. Hun leder en bedrift som er gode på innovasjon, noe som genererer stoff til interessante foredrag.

Solceller og muligheter

9. april 2024

Solceller og muligheter

Til kveldens møte var Magnus Bakken fra Fjordkraft Bedrift invitert for å snakke om solceller. Hans foredrag faller også godt innenfor kategorien «godt og interessant», noe klubben virkelig er god på!

Hvordan håndtere flom og skred?

2. april 2024

Hvordan håndtere flom og skred?

Stadig oftere blir vi rammet av naturkatastrofer. Som oftest er det den globale oppvarmingen som får skylden. Hvordan oppstår disse katastrofene og hva kan vi gjøre? Toril Hofshagen, spesialrådgiver i NVE, holdt et interessant og lærerikt foredrag for oss
Møteinformasjon

Møtested: Storhamarstuene Domkirkeodden
Adresse: Strandvegen 100
Postnummer: 2315
Sted: Hamar
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:15
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022


President 2024-2025

Inger Johanne Reiestad Hansen
Reiestad.Hansen@campbellco.no

Sekretær

Anne Grete Melby
Mob. 959 29 986

anne-grete@melby.be


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
Hamar Vest Rotary